Klachtenregeling

 

Klachten procedure Schooltrans B.V.

 

24-09-2019

 

Schooltrans B.V. doet er als team alles aan om de kwaliteit van al onze diensten te waardborgen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze dienstverlenende producten. Een tevreden klant is voor ons zeer belangrijk en de beste reclame. Voor het geval dat het toch onverhoopt mocht gebeuren dat u niet tevreden bent en dit niet met een persoonlijk gesprek kunt oplossen, dan hebben wij een klachten procedure. Deze procedure word hieronder vermeld.

 

Om uw klacht op de best mogelijke manier te behandelen vragen wij u om deze klacht per e-mail of per post naar ons toe te sturen.

 

De mail kan verstuurt worden naar info@schooltrans.nl

Per post kan het verstuurt worden

 

naar   Schooltrans B.V. 

 

T.A.V. Functionaris A.D.D. Cremers

          Cruquiuskade 251

          1018AM Amsterdam

 

       ·         Schooltrans B.V. staat er borg voor dat zodra u een klacht op bovenstaande manier heeft ingediend u binnen 14 dagen een ontvangst bevestiging hiervan krijgt.

              Alle klachten zullen vertrouwelijk door Schooltrans B.V. Behandelt worden.

       ·         Mocht de klacht als niet gegrond worden verklaart, zult u hiervan uiterlijk binnen 4 weken bericht krijgen. 

              Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld.

              Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zult u als de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld

              waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 

       ·         Voor de klachten die wel gegrond zijn zullen wij deze uiterlijk binnen een termijn van 6 weken afhandelen.

       ·         De klacht zal door een of meerdere onafhankelijke personen in behandeling worden genomen. Deze persoon zal niet de persoon zijn die rechtstreeks bij de klacht                  betrokken is.

       ·         Deze klachtenprocedure kunt u raadplegen op de website www.schooltrans.nl onder de knop klachten procedure. Tevens kunt u deze op verzoek toegestuurd krijgen.

       ·         Bovenstaande procedures zullen geheel gedocumenteerd worden opgeslagen voor een maximale periode van 5 jaren .

      .       Mocht het toch zo zijn dat u niet geheel tevreden zou zijn over de behandeling/oplossing/beslissing van bovenstaande klacht, dan kunt u deze voorleggen aan een                onafhankelijke 3e persoon. U kunt u klacht dan schriftelijk voorleggen aan C. Goedegebuur Saturnuslaan 30 3255TR Oude tonge.

              Het oordeel van deze onafhankelijke derder zal voor Schooltrans B.V. Bindend zijn. Na oordeel hiervan zal uiterlijk binnen 14 dagen deze zaak  afgehandeld zijn.

        

 

 

Hopende deze procedure niet nodig te hebben,

 

Verblijven wij met vriendelijke groeten

 

Schooltrans B.V.